संघीय कर

नेपालमा बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिको कर, सार्क राष्ट्रकै महंगो

नेपालमा बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिको कर, सार्क राष्ट्रकै महंगो

नेपालको सबै सूचांकहरुमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ । साथै बिगतका वर्षदेखि नेपाल सरकारले...