विचार

स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव

स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव

मतदान गर्न पाउनु मात्र लोकतन्त्र होइन, प्रत्येक मतको गणना हुनु लोकतन्त्र हो । टोम...