मादक पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी नीति र विधेयक कार्यान्वयनका लागि थप समीक्षा गरिने

मादक पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी नीति र विधेयक कार्यान्वयनका लागि थप समीक्षा गरिने

वीरगन्ज ।  सरकारले बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना २०१४–२०२० को समयमा नै मस्यौदाको रूपमा मादक पदार्थ नियन्त्रण नीति र विधेयकको विकास गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

नेपालमा मादक पदार्थ बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले मादक पदार्थको सेवन प्रमुख समस्या बनेको छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकताको दिँदै थप समीक्षा, अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्ने बहुक्षेत्रीय कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने पहलमा सफल भइसकेकाले यसलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।  

मादक पदार्थको करमा सुधार अर्थात् वृद्धि खुद्रा मादक पदार्थको भौतिक उपलब्धतामा प्रतिबन्ध र मादक पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्द्धनमा रोक लगाएर प्रभावकारी बनाउन सकिने नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रण लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना २०२१–२०२५ मा उल्लेख छ ।