उधोग

उद्योग वाणिज्य संघद्वारा मन्त्री शर्माको स्वागत  तथा  सम्मान

उद्योग वाणिज्य संघद्वारा मन्त्री शर्माको स्वागत  तथा सम्मान

जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आपूm हार नखाने मन्त्री शर्माको भनाई