उद्योग/व्यापार

चालू पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को तरंग 

चालू पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को तरंग 

व्यावसायी भन्छन् : राष्ट्रबैंक बैंकको सर्कुलरले उद्योग बन्द हुनसक्छ